Rezerwat Dolina Rurzycy

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rezerwat Dolina Rurzycy
Rezerwat-doliny-rozycy.jpg
Kraj Polska-flaga300.png   Polska
Województwo Województwo-zachodniopomorskie-flaga-ramka.png   zachodniopom.
Powiat Herb-powiat-walcz.png  wałecki
Mezoregion Równina Wałecka
Data utworzenia 2005
Powierzchnia 554,68 ha


Rezerwat przyrody „Dolina Rurzycy” – krajobrazowy rezerwat przyrody, o powierzchni 554,68 ha, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, w dolinie rzeki Rurzyca, w dorzeczu Gwdy, na granicy z województwem wielkopolskim, 12 km na północny wschód od Wałcza.
Został utworzony Rozporządzeniem Nr 13/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2005 Leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy oraz dwóch obszarów sieci Natura 2000: siedliskowego „Dolina Rurzycy” i ptasiego „Puszcza nad Gwdą”.
Rezerwat obejmuje grunty leśne i nieleśne Nadleśnictwa Płytnica (340,20 ha), jeziora Krąpsko Górne, Krąpsko Średnie i Dąb o łącznej powierzchni 205,68 ha oraz część rzeki Rurzyca o powierzchni 8,80 ha.
W skład rezerwatu wchodzi kompleks unikatowych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich, z bogactwem flory i rzadkich fitocenoz torfotwórczych.
Wykształcone w klasycznej formie torfowiska nadrzeczne i olszyny źródliskowe są najwartościowszym fragmentem Lasów Wałeckich, z występującymi tu 10 typami siedlisk przyrodniczych, takich jak: źródliska wapienne, torfowiska zasadowe, zbiorowiska włosieniczników.
Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych roślin i zwierząt oraz unikatowego krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie, lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynnowe oraz pagórkowatego terenu z meandrującą rzeką w głębokiej dolinie.
Rezerwat nie ma zatwierdzonego planu ochrony, obowiązują w nim jednak zadania ochronne, na mocy których obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową.

Rezerwat Dolina Rurzycy galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]

Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]

Wczytywanie mapy...