Pojezierze Szczecineckie

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa
Mapa-pojezierze-szczecineckie.png
Kraj Polska
Województwo zachodniopomorskie

wielkopolskie

Makro Region Pojezierze Południowopomorskie
Powierzchnia Ogólna 834 km²
Powierzchnia w Polsce 834 km²


Pojezierze Szczecineckie – mały mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący północno-środkową część Pojezierza Południowopomorskiego.
Region graniczy od północy z Pojezierzem Drawskim, od zachodu i południowego zachodu z Równiną Wałecką a od wschodu z Doliną Gwdy. Pojezierze Szczecineckie leży na pograniczu województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Mezoregion jest pojezierzem w obrębie pagórkowatej wysoczyzny morenowej o wysokościach do 205 m n.p.m., składającej się z dwóch pasm moren czołowych.
W krajobrazie regionu dominuje powierzchnia moreny dennej, pokrytej mnóstwem małych jezior; największym jest Pile (980 ha), z którego wypływa rzeka Piława (dopływ Gwdy).
W użytkowaniu przeważają tereny leśne, rolnictwo ograniczone jest do obszarów między Okonkiem a Szczecinkiem oraz pod Jastrowiem; jest to także region turystyczny.
W przeszłości duże obszary regionu w okolicach Bornego Sulinowa zajmowała strefa poligonów wykorzystywanych przez wojska radzieckie.
Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są Szczecinek, Okonek i Borne Sulinowo.