Pojezierze Krajeńskie

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa
Mapa-pojezierze-krajeńskie.png
Kraj Polska
Województwo zachodniopomorskie

pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie

Makro Region Pojezierze Południowopomorskie
Powierzchnia Ogólna 4380 km²
Powierzchnia w Polsce 4380 km²


Pojezierze Krajeńskie – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, część Pojezierza Południowopomorskiego, położone jest pomiędzy dolinami Gwdy, Brdy i środkowej Noteci. Zajmuje powierzchnię 4380 km².

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Pojezierze Krajeńskie graniczy:
- od południa z Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, która ujęta jest na tym obszarze przez mezoregiony: Kotlina Toruńska i Dolina Środkowej Noteci.
- od zachodu z Doliną Gwdy
- od wschodu z Doliną Brdy
- od północy z Równiną Charzykowską i Borami Tucholskimi.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Dominujący typ krajobrazu naturalnego Pojezierza stanowi młodoglacjalny krajobraz równin i wzniesień pojeziernych, miejscami pagórkowaty oraz sandrowy pojezierny.
W krajobrazie dominuje wysoczyzna morenowa falista z kilkoma niewysokimi ciągami moren czołowych subfazy krajeńskiej zlodowacenia bałtyckiego.
Wysoczyzna morenowa wznosi się na 130–140 m n.p.m. Budują ją gliny morenowe z głazami, lokalnie spiaszczone z przewarstwieniami piasku niewielkiej miąższości.
Miąższość glin sięga w okolicy Wtelna 33–35 m. Zalegają one na osadach plioceńskich miąższości ok. 40 m oraz mioceńskich do głębokości 120 m.
Dominującą formą użytkowania są grunty orne. Lasy występują z reguły w niewielkich obszarowo zagajnikach.
Większe kompleksy leśne można spotkać na wschodzie (Bory Tucholskie) i zachodzie mezoregionu (Bory Krajeńskie), jak również między Złotowem, Łobżenicą i Sypniewem.