Dolina Gwdy

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa
Mapa-dolina-gwdy.png
Kraj Polska-flaga300.png   Polska
Województwo zachodniopomorskie

wielkopolskie
pomorskie

Makro Region Pojezierze Południowopomorskie
Powierzchnia Ogólna 428,22 ha
Powierzchnia w Polsce 428,22 ha


Dolina Gwdy – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący środkową część Pojezierza Południowopomorskiego.
Region graniczy od północy z Pojezierzem Drawskim, Pojezierzem Bytowskim i Równiną Charzykowską, od zachodu z Pojezierzem Szczecineckim, Równiną Wałecką i Pojezierzem Wałeckim, od południa z Doliną Środkowej Noteci a od wschodu z Pojezierzem Krajeńskim.
Dolina Gwdy leży na pograniczu trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Dolina Gwdy jest mezoregionem o południkowej orientacji, stanowiącym dolinę środkowej i dolnej Gwdy, która podczas zlodowacenia północnopolskiego stanowiła szlak odpływu wód fluwioglacjalnych lodowca skandynawskiego.
Oznaki tego etapowego rozwoju są widoczne w postaci wielostopniowych tarasów rzecznych. Na południu, w pobliżu ujścia do Noteci, dolina Gwdy znacznie się poszerza, tworząc w okolicach Piły kotlinę.
Region porastają głównie bory sosnowe. Zastosowanie w gospodarce region zawdzięcza wybudowanym na Gwdzie zbiornikom retencyjnym.
Dolina Gwdy jest regionem słabo zaludnionym. Jedynymi ośrodkami miejskimi regionu są Piła i Jastrowie.
Część terenu znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”.